Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Informace z Cookies se používají k poskytování služeb, behaviorálnímu cílení a analýze návštěvnosti. Behaviorální cílení je forma zobrazování internetové reklamy založená na způsobu použití internetových prohlížečů a umožňuje inzerentům doručovat reklamní sdělení uživatelům na základě jejich zájmů. Jedná se o bezpečnou a transparentní formu reklamy navrženou v zájmu uživatelů. Detailní informace a vysvětlení, jak je možné pracovat s cookies a volbami ohledně behaviorálního cílení v rámci webových prohlížečů najdete na stránkách: http://www.youronlinechoices.com/cz/

Zásady používání Cookies a ochrany osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti TRIMA NEWS, s. r. o. v sekci týkající se ochrany osobních údajů. Společnost TRIMA NEWS, s.r.o., se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26081890 (dále jen „TRIMA NEWS“) vlastní, provozuje a obchodně zastupuje weby uvedené na webových stránkách www.trimanews.cz (dále jen „weby“). TRIMA NEWS zpracovává osobní údaje uživatelů těchto webů, za níže popsanými účely. TRIMA NEWS postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/678, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V souladu s Nařízením byl společností TRIMA NEWS jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností TRIMA NEWS probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu info@trimanews.cz.

I. Zpracování osobních údajů

TRIMA NEWS zpracovává pouze osobní údaje poskytnuté od jednotlivých subjektů údajů dle účelu a služeb:

Rozsah osobních údajů (pro registrované uživatele) – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, email, telefon, skype, ICQ, web, bydliště, přičemž ne všechny údaje jsou povinné.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že weby využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. TRIMA NEWS je používá například na cílené zobrazení reklam https://policies.google.com.

V dalším textu si můžete přečíst, jaké typy cookies jsou používané v rámci našich služeb i o tom, jak TRIMA NEWS a partneři (např. společnost Google, Sklik, Facebook, R2B2, Adform Teads, Cpex, AppNexus, SmartAdServer) tyto soubory cookie využívají v reklamě. Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů popisují, jak při používání souborů cookie Weby chrání osobní údaje a další data uživatelů.

II. Co jsou cookies a jaké druhy cookies a k čemu jej používáme?

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli (citlivých) osobních údajů zvláštní kategorie (rodné číslo, národnost apod.) nebo k identifikaci uživatele jako konkrétní osoby.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, bude TRIMA NEWS vycházet z toho, že uživatel nemá žádné námitky s využíváním cookies.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy v počítači uživatele jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy v počítači uživatele déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie pomáhají počítač uživatele identifikovat, jestliže opětovně navštíví jakoukoli internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat uživatele osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky webů zájmům uživatele a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemohou ovšem jakkoliv identifikovat uživatele osobně a příslušná data ukládá TRIMA NEWS zcela anonymizovaně a nespojuje je s jakýmikoli jinými daty.

K čemu cookies používáme?

 1. K zabezpečení – Soubory cookie se používají také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
 2. Weby se dále zúčastňují výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor. Účast v tomto výzkumu nad rámec běžných měřících cookies však podléhá souhlasu uživatelů. Více informací o tomto výzkumu lze nalézt zde. Zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení sítě TRIMA NEWS a prevenci útokům na ni.
 3. K reklamním účelům Soubory cookie se používají také k tomu, aby se zvýšila přitažlivost reklam pro uživatele a inzerentům se nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookies se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používá TRIMA NEWS výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V rámci segmentace může TRIMA NEWS také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci počítače uživatele nebo mobilního zařízení. Tyto data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě geografické lokace uživatele.

Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím zastoupených Webů tak mohou být v počítači uživatelů cookies využívány i jinými subjekty a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na stránkách webů vloženy . My využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, Google (AdSense, AdExchange, DFP). Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu (viz níže).

Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Odpovědnost za výběr provozovatelů reklamních systémů má TRIMA NEWS. Standardně obchodně zastoupené weby TRIMA NEWS tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat nebo využívají jiné systémy, se kterými mají vlastní smlouvy a odpovědnost za cookies spadá pod jiné strany.

Za TRIMA NEWS v některých případech výše uvedené systémy využívají databáze cookies k tomu, aby se uživatelům zobrazovala behaviorální reklama z těchto systémů.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.

Z používání cookies těmito subjekty se uživatelé mohou odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese zde. Na tomto odkazu jsou uživatele schopni jednotlivé soubory cookies spravovat (zapínat/vypínat) dle potřeby a uvážení.

Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z počítače uživatele, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených stejným serverem. Některé stránky webů mohou využívat web beacons ke sledování efektivity stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy. Pojem segmentace návštěvníků se používá také v dokonalejších nástrojích pro analýzy návštěvnosti (např. Google Analytics), které dokáží sledovat návštěvy, jež jsou něčím jedinečné (např. objednají produkt, přijdou z určité reklamní kampaně apod.) a vyhodnocovat jejich chování na celém Webu a to je základ behaviorální reklamy.

Nastavení správy cookies v prohlížečích

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů se mohou jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace je nutné použít nápovědu prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci internetových prohlížečů jsou:

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete TRIMA NEWS kontaktovat na e-mailové adrese: info@trimanews.cz.

III. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávané k zákonem připuštěným účelům na základě oprávněných zájmů správce a zpracovatele (Webů), popř. k účelům k nimž vyslovil uživatel souhlas. Týká se to:

 1. zobrazování reklam na základě zájmů uživatelů/návštěvníků webových stránek,
 2. provádění analýz a měření s cílem zjistit zájem poskytovaných služeb
 3. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenému zobrazení,
 4. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenému zobrazení obsahu a reklamy na webových stránkách.
 5. pro využití našich služeb, abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely poskytování služeb uživatelům jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neprovedení registrace.

IV. Seznam zpracovatelů

TRIMA NEWS si pečlivě vybírá své partnery a tak osobní údaje subjektu údajů jsou v bezpečí. Partneři, kterým TRIMA NEWS data svěřuje, jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení údajů uživatelů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana dat uživatelů je pro TRIMA NEWS prioritou. Všichni partneři TRIMA NEWS jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

TRIMA NEWS je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné. Jsou to tyto kategorie zpracovatelů:

 • poskytovatelé technologií pro programatickou inzerci,
 • zpracovatelé, kterým TRIMA NEWS poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webů TRIMA NEWS,
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou behaviorální reklamou,
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým TRIMA NEWS může zobrazovat pouze pro uživatele relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných podmínek je pak TRIMA NEWS povinna některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOÚ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

V. Doba zpracování osobních údajů

Cookies TRIMA NEWS zpracovává dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky,
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek – max. 6 měsíců,
 • Provádění analýz a měření – max. 6 měsíců,
 • Detekování zapnuté funkce ad block – Na zjištění aktivního ad blocku programu, který dovoluje blokování reklamního obsahu webové stránky, může provozovatel stránek na požádání TRIMA NEWS vložit do zdrojového kódu stránek JavaScript, který bude sloužit na rozpoznání, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program na blokování reklam. Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block anebo může být zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upraveno.

VI. Zpracování osobních údajů i bez souhlasu uživatele

Osobní údaje subjektů údajů může TRIMA NEWS zpracovávat i bez odsouhlasení, ale pouze za účelem poskytnutí služby či produktu (splnění vzájemné smlouvy, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat), splnění právních povinností, které pro TRIMA NEWS vyplývá z obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., 6 o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů TRIMA NEWS např. k přímému marketingu, což je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).nebo k zajištění bezpečnosti zastupovaných webů.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas uživatelů k tomuto zpracování není potřeba.

VII. Na základě čeho se zpracovávají osobní údaje

Jak už bylo řečeno, osobní údaje může TRIMA NEWS zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu, ale dále například také na základě oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění vzájemně uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím TRIMA NEWS zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu uživatelů plnění povinností vyplývajících pro TRIMA NEWS ze zákona. Konkrétní účely jsou uvedeny výše.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

TRIMA NEWS pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. TRIMA NEWS používá taková bezpečností opatření, aby pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů webů, které TRIMA NEWS zastupuje, je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem a webovými stránkami šifrovány.

Bez pomoci subjektu údajů a jejich odpovědného chování však TRIMA NEWS není schopna plně zajistit bezpečnost osobních údajů. Pomocí subjektů údajů proto lze zajistit bezpečnost údajů tím, že si každý bude uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k domluveným službám v tajnosti a bude dodržovat základní bezpečnostní zásady. Je důležité mít vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto je důrazně doporučováno nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací. Subjekt údajů své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Zpracování osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž by byla TRIMA NEWS vůbec schopna subjekt údajů identifikovat jako konkrétního uživatele umožňuje určité služby na webech poskytovat zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové.

IX. Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají práva, která pro ně z právních předpisů vyplývají a která mohou kdykoliv uplatnit. Jedná se o tyto:

 • Právo na přístup k osobním údajům – informace o zpracovávaných osobních údajích a také právo k osobním údajům získat přístup. V případě zneužití jakéhokoli práva si TRIMA NEWS vyhrazuje osobní údaje neposkytnout.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – právo požadovat opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů. Ty budou provedeny bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení – TRIMA NEWS podá vysvětlení v případě, že existuje podezření na zpracovávání osobních údajů, které narušují ochranu osobního a soukromého života subjektu údajů a jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že dochází k porušení práva na soukromí, může se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 • Právo na výmaz – v případě pozbytí účelů zpracování osobních údajů, pro které byly osobní údaje shromážděny či jinak zpracovány, anebo pokud byly zpracovávány protiprávně, je zde právo požadovat jejich výmaz. (Právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – v případě že není možné vyhovět právu na výmaz a v dalších stanovených případech, lze po TRIMA NEWS požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě předání osobních údajů třetímu subjektu, lze využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, TRIMA NEWS žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů TRIMA NEWS. V případě, že TRIMA NEWS neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami, TRIMA NEWS zpracování na základě této námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

X. Mediální zastoupení

Weby TRIMA NEWS částečně obchodně zastupuje společnost Impression Media, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 1, PSČ 120 00 IČ: 271 75 006, dále jen „IM“. V rámci zobrazeného reklamního obsahu na vybraných reklamních pozicích zpracovává media zastupitelství IM některé informace z cookies. Více informací o nastavení najdete na stránkách Impression Media s.r.o. na url:  http://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-pouzivani-cookies-a-zpracovani-udaju-IM-19-4.pdf